Hva låter best

Hvordan finne ut hva som gir best lyd – uten noen avanserte tekniske analyser. Det går an, og det er ikke veldig vanskelig.

Her har jeg to forskjellige hornsubwoofere, satt opp i Rom2. Kalibrert noenlunde, til samme target på begge systemene. Det er lett å bytte mellom dem, slik at det går an å sammenligne lyden.

Det første er å avgjøre om det er noen forskjell. Og det er det. Både på papiret, og for ørene.

V80 går dypere i frekvens, ruller av ved 12Hz, mens V6030 ruller av ved 20Hz. I tidsdomenet er V80 systemet bedre. Dette kan vi se i et spectrogram. Begge er satt opp med 120hz delefrekvens.

Spectrogram V80 bassystem i Rom 2 – 2x plassert i front

Spectrogram V6030 bassystem i Rom 2 – 2x plassert i front

Disse kurvene kan brukes til å sammenligne disse to oppsettene, skal en sammenligne med noe annet må målebetingelser og skalering på kurven og innstillinger for tidsvindu være helt likt.

Begge har et sprang i tid rundt 80Hz, det skyldes romakustiske forhold og kan bare rettes opp ved å endre plassering og størrelse på lydkildene.

Vi ser at V6030 er litt tykkere og flyter mer utover i tid, dette kan høres som at bassen blir mindre kontant og fast i anslaget.

Den tidligere avrullingen til V6030 fører til litt dårligere transientrespons i bunnen av frekvensområdet, i tillegg spiller nok plassering av lydkildene inn også.

En lytterunde med analytisk fokus samsvarer med det som vises på målingene. V80 låter kraftigere og renere i den aller dypeste oktaven. V6030 virker mer farget ved direkte sammenligning. For studiobruk ville V80 oppsettet vært å foretrekke.

Disse systemene deler også mange lydmessige egenskaper, kanskje er de mer like enn forskjellig, hvis en sammenligner med noe annet.

Begge har veldig god definisjon i øvre bassområde, bassinstrumenter fremstår som avgrenset og plassert i lydbildet, og er lett å følge. Dette er nok mer et resultat av den tørre akustikken fra 100Hz og opp i Rom 2.

Det er også en herlig spenst og denne luftige karakteren i bassen. Det er hornbass.

Hva er best..

Så til den ultimate testen – hva er best.

Det avgjøres enkelt og greit ved å observere hva slags bassystem jeg skrur på når jeg bare skal høre noe musikk:

Det oppsettet som blir skrudd på oftest, er det som gir best lyd.

Så enkelt er det.

Helt uavhengig av hva som måler best på papiret, er det til slutt den lyden jeg hører og opplever som teller. Jo, alt kan måles og analyseres, men det er ganske omfattende å måle alt som påvirker det vi oppfatter, og det er enda vanskeligere å avgjøre hvilke tekniske parametere som har betydning.

Her ser jeg at V6030 er den som foretrekkes. Selv om den ikke går like dypt ned i frekvens, og impulsresponsen er dårligere på papiret. V80 låter litt renere og tørrere, og går dypere, mens V6030 oppfattes som mest livlig og arti å lytte til.

Årsakene kan nok finnes i forskjeller i plassering, og lydintensitet i lytteposisjonen. V6030 oppfattes som litt saftigere i anslaget, litt mer kraft.

Dette tar gjerne litt tid. De første dagene blir det gjerne byttet mellom oppsettene, hører litt på begge deler. Så, etterhvert, vil det blir mer og mer det ene som skrus på, når en ikke lenger er opptatt av å bytte for å høre etter forskjellene.

Dette er noe alle kan gjøre. Ingen tekniske analyser. Og du ender opp med det som låter best slik du foretrekker lyden.

Noe av musikken som ble brukt:

Flashbulb, album Opus At The End Of Everything.
Flashbulb, album Reunion.
Panda Dub, album Antilogy.
Jøkleba, album Nu Jøk.

V80
V6030