4x -2x – 1x subwoofere – hva er forskjellen

Hva er forskjellen på et bassystem med 4, 2 eller 1 subwoofer? Følger ytelsen pris og størrelse?

I Rom2 er det satt opp et system med 4 V110 Compact Horn subwoofere, i front. Dette er satt opp slik at det er lett å bytte mellom fire, to og en V110, for å sammenligne.

Konfigurasjonene er satt opp slik at de gir mest mulig lik lyd – det er like mye bass med en som med 4. Frekvensresponsen er stort sett identisk, decay og impulsrespons er tilnærmet lik. Forskjellen mellom fire, to og en er veldig liten målt med en vanlig trykkfølsom mikrofon i lytteposisjonen.

Likevel blir det forskjell. Flere horn gir mer kapasitet, og kan dermed spille høyere. Lydfeltet fra flere horn utgjør en større lydkilde til sammen, dette gir forskjeller i hvordan rommet påvirk er responsen, og taktil effekt kan bli forskjellig.

1x V110

Fullfrekvent bass med snert. Bassen får denne dynamiske og livlige karakteren, veldig forskjellig fra det folk forbinder med “subwooferlyd”.

Det går ikke an å spille veldig høyt, men det holder likevel godt følge på normal musikk, og selv basstung dub fungerer. Mastervolum på +3dB går bra, og da er det en viss taktil effekt, men du blir liksom ikke blåst overende.

Dypbassen henger godt med, og det oppleves aldri som om det er noen grense for hvor dypt ned i frekvens den kan gjengi.

Her er subwooferen offsatt mot venstre. Det har ingen betydning for hvordan lydbildet oppleves, subwooferen er ikke lokaliserbar, og bassinstrumenter er plassert rett fordi det er overtonene som spilles av hovedhøyttalerene som bestemmer hvor lydkilden oppleves plassert.

2x V110

Mere kapasitet merkes, nå går det an å spille høyere, og det skal mye til for å nå grensen her.

Bassen er enda litt mere kontant og definert, og det er mere slagkraft når en skrur opp volumet.

Dypbassen på Leaves (Flashbulb, album Piety Of Ashes) kommer nok som et sjokk på de intetanende – dypbass-transienter som setter hele huset i bevegelse, uten at det høres ut som mye bass, det er som om det bare er kraft – mye kraft.

På Avratz (Infected Mushroom, album Converting Vegetarians) går det nå an å skru opp slik at det blir som en slags lydvegg som treffer deg, og lyden merkes direkte på klærne.

4x V110

I dette rommet med denne forholdsvis korte lytteavstanden er det nå alltid kapasitet til overs, uansett musikk og lydnivå.

Det er en anelse renere og bedre definert, litt mere kontant og fast – det låter på en måte litt slankere, med dobbelt så mange subwoofere.

Mange vil si at det ikke er så stor forskjell i lyden fra 1 til 4 basshorn – så lenge volumet holdes på normalt til ganske høyt. Likevel er det klart at det er en forskjell, når en vet hva en skal legge merke til. Og av og til så vil vi skru opp litt ekstra, og akkurat da blir det fort for lite med en V110, mens to vil holde godt følge.

Hvordan dette er satt opp

Alle enheter har egen dsp kanal slik at eq og delay kan settes individuelt, på opptil 4 presets.

Her gjorde jeg det ganske enkelt – samme eq på alt, ingen delay mellom enheter. Så laget jeg presets med nivåjustering og inn-utkobling av enheter slik at det kan byttes mellom alle tre konfigurasjonene ved å bytte preset – mens man lytter.

Kapasitet

En V110 i fremre venstre posisjon greier 113.8dB ved 20Hz. Nok til mye rart, men det gir seg på mastervolum rundt +3dB med basstung musikk.

1x V110 FL: 113.8dB 20Hz, 3.25% THD (dB-skala på grafen viser ikke dB rms fordi den er justert for RTA)
1x V110 FL: 108.3dB 16Hz, 12.1% THD (dB-skala på grafen viser ikke dB rms fordi den er justert for RTA)

2x greier nesten 6dB mer, rundt 118dB. Nå er det nok kapasitet til mye rart.

4x greier 6dB oppå dette igjen, regn ut selv. For å nå kapasitetsgrensen med musikk i dette rommet må en gjøre mye rart. Selv med bassløft på +6dB blir det for høyt lydvolum før grensen nås.

Lydfelt

Hvordan blir det med retningen på lydfeltet og partikkelhastighet og intensitet.

Fra 1x til 2x forventes det at lydfeltets partikkelhastighet i sideretning blir mindre, og slik er det – markant forskjell i sideretning her:

Partikkelhastighet sideretning. Rød = 4x, blå =2x, grønn = 1x.

Fra 2x til 4x skal vi få mindre partikkelhastighet i vertikalretningen, og det stemmer også:

Partikkelhastighet høyderetning. Rød = 4x, blå =2x, grønn = 1x.

2x oppsettet reduserer innvirking fra sidevegger, mens 4x oppsettet begynner å ligne en plan bølgefront der vegger og tak og gulv ikke påvirker responsen.

I normalplanet, altså lydretning rett mot lytteren, er det liten forskjell på systemene:

Partikkelhastighet normalplan. Rød = 4x, blå =2x, grønn = 1x.

Mitt tips

I dette rommet ville jeg valgt 2x V110 – systemet. Halv pris i forhold til 4x, nok kapasitet til heftig basstung musikk på høyt volum. Selv om 4x oppsettet leverer en anelse renere bass, og er litt mere fast og kontant.

I et annet rom vil både kapasitet og lydfelt kunne ha større betydning. Et større rom krever mer kapasitet. Romakustiske forhold avgjør hvor stor effekt en lydkilde som eliminerer refleksjoner fra både sidevegger og gulv-tak får.

For film blir det noe helt annet, der er energiinnholdet i dypbassen så mye større at kapasiteten til det store 4x systemet utgjør mye større forskjell.

Med andre typer subwoofere kan det virke annerledes. Her er det overraskende hvor fast og solid transienter blir med bare en V110, og dette er det subwooferen som gjør – tuningen, driveren, hornlading, samt det faktum at lydkilden er ganske stor i ene retningen fordi hornåpningen er så lang.