En visjon for lyd

Kvålsvoll Design utvikler lydprodukter, og selger nå de nye Compact Horn subwooferene. Hvorfor skjer dette. Er det en underliggende grunn til at selskapet eksisterer, og bruker mye tid og ressurser på å fundere på lyd og utvikle nye produkter og løsninger for lyd.

Når du lærer om bedriftsøkonomi så lærer du at et selskap er til for å tjene penger. For mange selskaper er dette riktig. Så har vi selskaper som er til for å få utrettet noe – for disse så er det en underliggende ide om å endre noe, få til noe, gjøre noe bedre slik at verden blir litt bedre. Det er en oppgave som skal løses.

Kvålsvoll Design er et slikt selskap som eksisterer for å utrette noe, for å løse en oppgave. Hvor mye penger en kan grave til seg i denne prosessen er da underordnet.

Visjon

For Kvålsvoll Design er oppgaven å levere lydopplevelse.

Lyd som engasjerer forsterker og øker verdien av musikk, filmer, til og med dokumentar streamet over nettet eller fra steinalderfjernsynet blir noe helt annet.

Målet er å lage løsninger som passer inn i normale stuer og hjem, og samtidig greier å formidle lyd som engasjerer.

Av erfaring vet noen av oss at digre høyttalersystemer kan formidle lyd på en helt annen måte enn små plastbokser. Et steg i riktig retning blir da å utvikle noe som bevarer mye av egenskapene til disse store systemene, i et mindre og enklere format.

For at selskapet skal overleve og kunne fortsette med dette, er det nødvendig å selge noe. Å selge lydprodukter er også en måte å få spredt og realisert visjonen.

Hvordan jeg jobber

Lyd har en teknisk side, og så er det en artistisk side. Hvordan vi vil ha lyden og musikken vår gjengitt, er det artistiske oppi dette. Når vi vet hvordan vi vil ha lyden, er resten en rent teknisk analytisk oppgave – det å implementere denne gjengivelsen av lyden med høyttalere og elektronikk.

Jeg jobber mye med persepsjon – hvordan vi oppfatter lyd. Jeg setter opp praktiske eksperimenter for å undersøke lydfenomener, for å få innsikt i hvordan ting egentlig virker, og koble det vi oppfatter til tekniske parametere.

Dette har ført til andre prioriteringer enn det som hittil har vært vanlig.

Engasjerende lyd

Det viktigste er at lyden engasjerer. Det er ikke nok at lyden er fin og korrekt, lyden skal formidle inntrykk og spenning og atmosfære på en slik måte at vi får emosjonell og fysisk reaksjon på det vi hører.

Høyttalere og rom bestemmer lyden

Alle lydforskjeller av betydning skyldes i dag enten kildematerialet eller høyttalere og romakustikk. Alt det andre er forlengst løst på en tilfredsstillende måte – forsterkere, digitale avspillere, mediaformater.

Derfor er det primært høyttalerløsninger og metoder for integrering i rommet som er utviklet.

Designfilosofi

Den lille V6 Compact Horn subwooferen er et eksempel på hvordan jeg designer produkter. Kort oppsummert er kravspesifikasjonen en diskret og stilren bassløsning som gjengir tilstrekkelig dyp bass og har tilstrekkelig kapasitet for det mange vil betegne som et normalt lydvolum. Med lyd som er spennende og engasjerer.

Resultatet er en veldig liten subwoofer, med samme lydkarakter som de større modellene, den greier bare ikke spille like kraftig og høyt. Både form og lyd er som en V110 i skala 1:4.

Ved å dimensjonere kapasiteten til bruken kan en V6 lages veldig liten, den tekniske konstruksjonen med hornlading gjør at den engasjerende lyden blir med.

Med fokus på totalløsning blir resultatet mye mer enn bare en liten inkrementell forbedring av et enkeltprodukt.

Veien videre

Den tekniske delen av målet om lydopplevelse er i stor grad oppnådd. Viktige deler av dette er nå tilgjengelig som produkter.

Det betyr at de som klarer å finne selskapet og produktene, kan velge å få dette hjemme.

Kvålsvoll Design er et lite selskap.  Det begrenser utbredelsen, når budskapet ikke når ut til så veldig mange, og kapasitet på produksjon er begrenset.

Derfor blir dette ikke noe som veldig mange får, men det blir veldig mye for noe få.