Kvålsvoll Design Audio Forum

EnglishEnglish text EN    NorskNorsk text NO
Please or Register to create posts and topics.

Feed: Nytt - oppdateringer

New prices:

https://www.kvalsvoll.com/Services/pris_en.htm


Nye priser:

https://www.kvalsvoll.com/Services/pris_no.htm

Pris for produkter i Til-slags er også oppdatert:

https://www.kvalsvoll.com/blog/kvalsvoll-design-audio-forum/forum/for-sale-til-salgs/

Continuing the quest for extraordinary sound experiences, with a new iteration of the F205, called F205H:

https://www.kvalsvoll.com/blog/forum/topic/f205-den-lille-hoyttaleren-som-setter-ny-standard-for-lyd/?part=3#postid-352

Til Salgs - V80 Bass-system oppdatering:

Ny pris, ny DSP forsterker A502:

https://www.kvalsvoll.com/blog/kvalsvoll-design-audio-forum/topic/v80-bassystem/

Det er tomt for SA700 forsterkere, men vi har A502 klar for levering nå. De nye A502 har mye bedre kabinett, bedre ytelse på signalbehandling, og fjernkontroll for preset valg og volumkontroll.

All bygging og utvikling av produkter er satt på hold på ubestemt tid pga. totalt uholdbare og uforutsigbare priser på elektrisitet her i nisselandet, i tillegg er markedsutsikter ekstremt dårlig med forventet kommende resesjon, samt uforutsigbare leveranser fra underleverandører og både pris og tilgang til frakt.

Det går en del strøm når det bygges, trenger oppvarming til lokaler generelt, og spesielt til malerommet når det lakkes. Når prisen på strøm svinger over 5 kroner/KWh så går det ikke an å bygge noe som helst lenger.

Her til lands er dette en situasjon som er skapt av udugelighet og en tilsiktet politikk for avindustrialisering og fjerning av all privateid virksomhet.

Les om dette store hornsystemet, med 4X V110 bass-system:

https://www.kvalsvoll.com/blog/forum/topic/compact-horn-subwooferene/#postid-404

Enda et stort hornsystem, her med de små T6018 som bassløsning:

https://www.kvalsvoll.com/blog/forum/topic/compact-horn-subwooferene/?part=2#postid-407

Category "Technical" changed to more appropriate title "Loudspeaker - Acoustics - Calibration".

This is the place to discuss what matters most for sound quality.